Proste sposoby na zdrowy kręgosłup

Krążki międzykręgowe nie mają w sobie naczyń przez co ich odżywianie zachodzi w szczególny sposób. Cały krążek międzykręgowy z wyjątkiem części zewnętrznej, zarówno od góry jak i od dołu przylega do warstwy chrząstki szklistej, pokrywającej trzony sąsiednich kręgów. Graniczy ona z czerwonym szpikiem kostnym co ma decydujące znaczenie w odżywieniu jej i krążka. Zewnętrzne włókna kolagenowe krążka łączą się bezpośrednio z kostną częścią trzonu kręgów. W porach tkanki kostnej biegną naczynia, które zaopatrują krążki międzykręgowe w składniki odżywcze na drodze dyfuzji i konwekcji (przemieszczanie się płynów).

Odżywianiu naszych dysków międzykręgowych sprzyja ich naprzemienne dociążenie i odciążenie. Podczas zmniejszenia nacisku jego wysokość wzrasta a spowodowane jest to absorpcją płynu z naczyń znajdujących się w przestrzeniach szpiku kostnego sąsiadujących trzonów. Z kolei długotrwale utrzymujące się obciążenie (np. długotrwałe siedzenie ) powoduje stopniowy, ale ciągły odpływ płynu z krążka międzykręgowego. 

Upośledzenie procesów odżywiania komórek dysków może inicjować i wspierać powstawanie zwyrodnień krążka międzykręgowego. W przyszłości może być to związane z odczuciami bólowymi danego regionu kręgosłupa.

W naszym codziennym życiu najlepszym sposobem na poprawę i utrzymanie kondycji kręgosłupa jest poddawanie go aktywności ruchowej.

Czy zatem nie jest dobrym pomysłem poskakać na skakance?

Dynamiczna kompresja ułatwia dyfuzję substancji odżywczych, a zatem zwiększa poziom odżywiania wokół komórek krążka międzykręgowego. Sprzyja to poprawie metabolizmu i żywotności komórek dysku. W konsekwencji zapobiega lub zmniejsza ich degenerację.

Scroll to Top