Blog

11 listopad

Z praktyki gabinetu

Pierwsza wizyta

Często słyszę od pacjentów, że byłoby im łatwiej odpowiadać na pytania na pierwszej wizycie, gdyby wiedzieli o co będę pytać oraz gdyby wcześniej zastanowili się nad naturą ich dolegliwości. Tak pojawił się pomysł na niniejszy post. Postaram się wskazać kilka grup najczęściej zadawanych pytań, których znajomość przed wywiadem może być pomocna w formułowaniu odpowiedzi w sposób umożliwiający fizjoterapeucie zrozumienie co odczuwa i chce przekazać pacjent. Dla nas fizjoterapeutów wywiad prowadzony z pacjentem bólowym jest bardzo ważny a jednocześnie trudny. Ważny, ponieważ prowadzi nas w kierunku regionu ciała, który w pierwszej kolejności zbadamy funkcjonalnie. Istotny po to by ocenić co jest jego potencjalnym źródłem. Czy mamy do czynienia z bólem ostrym, czy przewlekłym oraz czy istnieją przeciwwskazania do przeprowadzenia pełnego badania.

Pierwsza grupa pytań dotyczy odczuć bólowych oraz określenia jakie one są:
1. Chcemy by pacjent pokazał lokalizację bólu na swoim ciele. Określił gdzie jest jego centrum, czy promieniuje, czy rozchodzi się w którymś kierunku. Pytamy, jaka jest jego skala intensywności. W celu wyobrażenia sobie intensywności odczuć bólowych pacjenta przyjmujemy skalę z założeniem, że 0 to brak bólu, a 10 to ból nie do wytrzymania. Prosimy aby pacjent wskazał liczbę, która odpowiada oszacowanej dolegliwości bólowej.
2. Prosimy by zastanowił się jaki jest odczuwany ból i jego charakter? Chcemy by pacjent opisał swoimi słowami jak go czuje oraz jak by go nazwał. Często pacjenci wskazują, że jest on głęboki lub powierzchowny. Mówią o uczuciu ucisku lub że jest tępy, kłujący, rozlany a czasem towarzyszy mu uczucie mrowienia, palenia.
3. Ważne jest także wskazanie kiedy ból się pojawia. Czy pacjent pamięta i zna okoliczności powstania bólu, a także czy zna lub kojarzy przyczynę?

Druga grupa pytań to pytania o prowokację i redukcję objawów:
1. Co wywołuje ból? Które czynności dnia codziennego, pozycje, okoliczności prowokują pojawienie się bólu? Które aktywności ruchowe pacjenta są ograniczone, czyli czego nie potrafi zrobić lub które czynności nie są możliwe do wykonania z powodu odczuć bólowych.
2. Kiedy jest lepiej? Co pacjent musi zrobić żeby odczuć ulgę? Określenie czy są pozycje ciała, które zmniejszają ból albo w których on nie występuje.
3. Dopytujemy jak dużo czasu potrzeba by ból zmalał albo jak szybko narasta od momentu wywołania.
4. Jak ból zmienia się w cyklu dobowym, czy pogarsza się w określonej części dnia lub nocy.

Trzecia grupa pytań dotyczy historii choroby:
1. Czy pacjent miał już podobne dolegliwości?
2. Jak był leczony oraz czy był diagnozowany medycznie?

Poza opisanymi powyżej pytaniami mogą się pojawić inne, bardziej szczegółowe mające na celu głębsze zrozumienie problemu przez fizjoterapeutę. Zachęcam do przeanalizowania swoich dolegliwości, co będzie pomocne nie tylko dla fizjoterapeuty ale może być odkrywcze dla samego pacjenta.

Czytany 71 razy

Aktualności

Dane Adresowe

Reditum Gabinet Fizjoterapii

47-224 Kędzierzyn-Koźle
ul. Piotra Skargi 23/3
Telefon: +48 790 856 143
Telefon: +48 500 003 927
E-mail: reditum@reditum.pl
Facebook: facebook

O nas

Świadczymy kompleksowe usługi fizjoterapeutyczne. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem naszych działań, które skierowane są w stronę osób z dysfunkcjami narządu ruchu czyli układu neuro-mięśniowo-szkieletowego.